Уважаеми клиенти на SIGMA,

На първо място, много ви благодарим за вашата непрекъсната подкрепа и интерес към нашите продукти.

SIGMA би искала да сподели информация за състоянието на разработка на трислойния сензор за изображения към февруари 2022 г.

Разработването на трислойния сензор за изображения е в ход със силното лидерство на централата на SIGMA в сътрудничество с изследователски институти в Япония.

Етапите на развитие могат най-общо да се разделят по следния начин:

Етап 1: Многократни симулации на дизайна на новата трислойна структура, за да се потвърди, че тя ще функционира по предназначение.

Етап 2: Оценка на прототипа посредством малък сензор за изображения със същия размер на пиксела като спецификациите на продукта, но с намален общ брой пиксели за проверка на характеристиките на работа на сензора за изображения на практика.

Етап 3: Окончателна оценка на прототипа посредством пълноформатен сензор за изображения със същите спецификации като масовите продукти, включително AD конвертор и т.н.

Вярваме, че тези три етапа са необходими в разработката и в момента сме в процес на създаване на прототипа на сензора за Етап 2.

Въз основа на резултатите от оценката на прототипа на сензора, ние ще решим дали да продължим към етап 3 или да прегледаме проектните данни и да направим повторно прототип “Етап 2”. Когато преминем към Етап 3, ще проверим масовата производителност на сензора с изследователски институти и производители въз основа на резултатите от оценката и след това ще вземем окончателно решение дали да произвеждаме масово сензора за изображения или не.

Въпреки че все още не сме достигнали етапа, в който можем да обявим конкретен график за масовото производство на сензора за изображения, ние сме решени да направим всичко възможно, за да реализираме камера, която наистина ще зарадва нашите клиенти, веднага щом това стане възможно.

Още веднъж бих искал да благодаря на всички ви за продължаващата ви подкрепа за SIGMA.

Ще продължим да се стремим към усъвършенствано технологично развитие, за да отговорим на вашите очаквания и доверие.

Кацуто Ямаки

Главен изпълнителен директор, SIGMA Corporation

Предишни новини по темата:

Актуализация за нашия проект за разработка на сензори – 19.02.2021

Състояние на разработка на пълноформатната сензорна камера Foveon – 08.02.2020