Комплект – 11 източника на постоянно осветление: как се прави.

Сцената в това видео е осветена от 11 отделни осветителни тела. Всяко от тях обслужва конкретна цел за постигане на крайния резултат. Този кратък видеоклип показва разположението на всяко от осветителните тела, това, което те правят, и различните видове светлини, които са били използвани.

Dedolight осигурява идеалните инструменти за работа на съвременния кинооператор и фотограф. Това осветление е с ниска консумация на електроенергия, лесно за носене, и дава възможност операторът или фотографът да освети всеки конкретен обект както пожелае, в рамките на сцената. Терминът “рисуване със светлина” е използван, за да опише възможностите на dedolight, а този кратък филм за студио, обрудвано с 11 тела, е добър пример за прецизността на dedolight по време на работа.