Отразено осветление в ТВ студио.

Паралелно осветлиние с отразена светлина на dedolight в студиото за новини i24, Тел Авив / Израел.
Добре организирана мекота на осветлението и неограничена творческа свобода, естествена слънчева светлина в залата за новини.
Игра при смяна в студийното осветление.